Försäljnings- och marknadschef

Försäljnings- och marknadschef

Gar-Bo är Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggrelaterade försäkringar. Vi erbjuder trygghetslösningar vid nybyggnation och småhusförsäljning samt skräddarsydda tjänster och utbildningar. Just nu söker vi en försäljnings- och marknadschef.

Vi erbjuder en nyckelroll i en entreprenöriell och dynamisk miljö i nya fina lokaler vid Skanstull, Stockholm, där vi är drygt 40 erfarna och kompetenta medarbetare.

Rollen som försäljnings- och marknadschef är nyinrättad och ansvarar för försäljnings- och marknadsbudget fördelad utifrån våra segment (småhustillverkare, bostadsutvecklare, byggentreprenörer och fastighetsägare, samt överlåtelse). Du leder och fördelar arbetet för övriga säljare och säkerställer tillsammans med marknadsavdelningen en B2B-strategi för försäljning, marknadsföring och kommunikation. Försäljning- och marknadsavdelningen utvecklar och driver alla utåtriktade aktiviteter utifrån Gar-Bos verksamhet – med kunden i fokus.  

Aktiviteter och uppföljning kommer att vara centralt. Du leder genom goda exempel och är en förebild för teamet där du också är aktiv och drivande i våra viktigaste kundmöten och kundrelationer. Du har personalansvar för fyra personer initialt, i dag tvåkundansvariga, marknadsansvarig samt marknadskoordinator och ansvarar för planering och genomförande av styrning och uppföljning utifrån Gar-Bos övergripande mål.

Målet är att skapa en kundfokuserad och aktiv säljavdelning, där affärsmannaskap, kundnöjdhet och försäljningsmål är i fokus. I närtid blir det viktigt att säkerställa:

 • Försäljningsstrategi B2B mot respektive segment
 • Försäljningsaktiviteter samt en väl fungerande försäljningsprocess
 • Ägandeskap och utvecklande av kundbas
 • Fördelning, bemanning och strukturering av försäljningsarbetet

Som chef för försäljning och marknad ingår du i ledningsgruppen för Gar-Bo Försäkring AB samt i Gar-Bos Affärsforum. Rollen rapporterar direkt till vd.

Profil

För att trivas och lyckas med uppdraget och i bolaget behöver du vara en entreprenör med driv och energi. Du inspireras av att arbeta i, och bidra till, en stark tillväxtmiljö, samt av att driva försäljning, marknad och utveckling tillsammans med övriga funktioner inom bolaget. Viktiga kompetenser och erfarenheter för uppdraget är:

 • Erfarenhet av att leda försäljnings- och marknadsfunktion
 • Erfarenhet från roll i ledningsgrupp med bevisat gott ledarskap
 • Erfarenhet av arbete i säljande roll med gott resultat
 • Erfarenhet av att arbeta nära kund och av att utifrån kundens behov erbjuda produkter och tjänster i syfte att utveckla kundens affär.
 • Kunskap om ”kundens resa” och erfarenhet av utveckling kopplat till den
 • Erfarenhet från att arbeta med CRM-system och digitala säljverktyg som stöttar köpprocess, kundupplevelsen och kundresan
 • Erfarenhet av budgetansvar
 • Erfarenhet från bygg eller fastighetsbranschen är meriterande
 • Det är positivt om du har akademisk examen

Personliga egenskaper

 • Engagerande och drivande
 • Relationsbyggande – internt så väl som externt
 • Förtroendeingivande och med stor känsla för service
 • Hög grad av affärsmannaskap
 • Entreprenöriell
 • Jordnära och varm
 • En god förebild som chef och ledare

Ansökan

Vi samarbetar med Novare Executive Search i denna rekrytering. Välkommen att kontakta Therese Liljedahl von Segebaden, 0760-024574 eller Katarina Dahlin, 0760-024572 för mer information om tjänsten och hur du ansöker.

Om Gar-Bo Försäkring AB

Gar-Bo ska vara bygg- och fastighetsbranschens försäkrings- och tjänsteföretag. Vår position i Sverige är unik. Vi har idag kunder, expertis, produkter och tjänster för att vara och ta en än starkare position som branschens förstahandsval.

Gar-Bo är Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggrelaterade försäkringar. Vi erbjuder trygghetslösningar vid nybyggnation och småhusförsäljning samt skräddarsydda tjänster och utbildningar. Vi erbjuder en nyckelroll i en entreprenöriell och dynamisk miljö i nya fina lokaler vid Skanstull, Stockholm, där vi är drygt 40 erfarna och kompetenta medarbetare.

Gar-Bos kunder är både konsumenter och företag, med tillväxtfokus på B2B-segmentet. Försäljningen för 2017 uppgick totalt till drygt 210 mkr varav premieinkomsten uppgick till runt SEK 160M. Bolaget har en tydlig tillväxtagenda för de kommande åren.

 

 

14 nov 2018